Är det verkligen jag som är antidemokrat?

demokratiGivetvis mycket respons på intervjun i Sydsvenskan. För mycket för att kunna bemöta allt, svara på alla frågor och förklara alla ställningstaganden.

Någonting man i alla fall kan utröna är att folk är beredda på att gå över glödande kol, glassplitter och landminor i sina försök att tala vurmande för det nuvarande demokratiska systemet.

Att utomparlamentariska vänstern är antidemokrater upplevs som ett stort problem. Att våra demokratiskt folkvalda, oavsett om de varit socialmoderater eller bara moderater, ägnat de senaste trettio åren åt systematisk avdemokratisering – eller privatisering som det kallas av korporativister – är däremot hur lugnt som helst.

Historien har ju trots allt tydligt visat att maktinstitutionerna verkligen värnar om folkets makt. Det är därför våra historieböcker är fyllda av trevliga upptåg så som kolonialisering, imperialism, artificiellt skapade sociala motsättningar och totalitära kommunist- och fascistregimer dolda bakom en skendemokratisk fasad. Någonting sådant skulle aldrig kunna hända i Sverige, eftersom att vi är bäst i världen, lever i den bästa av världar och har undkommit det som hela resten av världen ägnar sig åt; korruption och lobbyistkontrollerad politik. Vi ser på våra makthavare ungefär som nordkoreanerna ser på sina. ”Det sovande folket”, skrev Reinfeldt. Jotack.

Aftonbladet i sällsynt angrepp mot lobbyismen

Aftonbladet i sällsynt angrepp mot lobbyismen (korruptionen)

Ett par saker fick i artikeln ett större fokus än andra; dels att det tycktes som att jag talade för hela den utomparlamentariska, vilket inte var min intention. Dels att våld är någonting jag håller varmt om hjärtat, vilket inte stämmer. Vad som däremot stämmer är att när ett folk som är intresserade av demokrati möter en elit som är intresserad av makt, så skyr den senare inga medel, medan folkets naiva tillit till sitt demokratiska inflytande låter den avdemokratiserande maktprocessen fortlöpa i tron om att det är en dynamisk rörelse skapad utifrån folkets uttalade önskningar och ideal. Detta har upprepats så många gånger genom historien att det kommer att hända igen.

Våld är en sista utväg, ett självförsvar mot en makt som avdemokratiserar sig själv.

De som förespråkar det nuvarande systemet med politiska karriärister lystrande till lobbyism – eller korruption som det heter utomlands – förespråkar också en rad andra saker. Ni godhjärtade helylle svärmorsdrömmar till demokrater stöttar följande tydligt skönjbara och politiskt understödda världsförlopp:

* Avdemokratisering. Privatisering innebär att den offentliga sfären minskar. Demokratin reglerar den offentliga makten, inte den privata.

Dan Josefsson förklarar den korporativa propagandan och dess effekter

Dan Josefsson förklarar den korporativa propagandan och dess effekter

* Rasism. Konkurrenssamhället tillsammans med biometrisk och genetisk forskning har bara en logisk ändpunkt och det är rasism; inte den som nödvändigtvis baserad på din etnicitet eller din härkomst, utan som baseras på hur dina genetiskt sprungna personlighetsdrag låter dig passa in i konsumtionskulturen.

* Totalitär kontroll. Mediemonopol, det allt mer ökande inflytandet och kapitalet hos ”säkerhetsbranschen”, den minskade insynen i ”demokratiska” processer och den accelerande automatiseringen och teknologiseringen av de maktbevarande verktygen har också den en naturlig ändpunkt: 1984-samhället.

* Mänsklighetens undergång. Och då åsyftar jag till de ökade fri- och rättigheterna för företag att i profitens tecken förgifta och förstöra maten vi äter, vattnet vi dricker, skogen vi promenerar i och luften vi andas. Det låter dramatiskt, men även ni vet hur ohållbart det är. Jag kunde varit ännu mer dramatisk och skrivit ”jordens undergång”, men jorden kommer klara sig fint – det är människan som det kommer gå illa för.

* Ökade konsekvenser för den som inte arbetar tillsammans med avindustrialisering och datorisering, d.v.s. färre jobb, innebär att någonting vi varit lyckligt förskonade från – en samhällsklass så fattig att livet blir till ändlös survivalism – börjar bli en reell verklighet även i de ”längst gångna västdemokratierna”. Nej, säger du, ”det handlar om att ekonomin är dålig”. Vilket skämt. Titta på hur de rikas kapital ökar i både hög- och lågkonjunktur. Om ekonomin är dålig så är det för att världsoligarkerna suger ut resten av världen.

1815Alla dessa fortlöpande världsförlopp har fortskridit, om än i olika hastighet och med varierande retoriska förklaringsmodeller från de som driver på, oavsett om vi haft ett höger- eller vänsterstyre, oavsett om politiken lanserats i näringslivet, av våra folkvalda eller från folket utifrån de premisser och den propaganda de matats med.

Jag vill inte ha ett våldsamt samhälle, jag vill inte ha totalitär makt, jag vill inte avskaffa demokratin (i ordets rätta betydelse), jag vill inte förstöra för medmänniskor: jag vill stoppa förloppen ovan och har kommit underfund med att de ”demokratiska” (i betydelsen skendemokrati) metoderna är verkningslösa.

Sätten att som person eller som grupp uttrycka behovet av samhällsförändring som viker av från världsförloppen, d.v.s. en revolution, är extremt komplexa: 80- och 90-talets våg av civil olydnad har sedan 2001 ersatts av en rädsla och ett hat gentemot allting asymmetriskt, oavsett hur legitimt det är och hur logiskt det kan förklaras för den som verkligen intresserar sig bortom rubriker och ingresser.

Moraliskt minst sagt tveksamma manifestationer så som brytfesten på Stenkrossen är i grund och botten ett resultat av att vi som förlorat förtroendet för parlamentarismen inte vet hur vi ska gå till väga för att förklara våra synsätt. Media? Utgörs av profitsökande företag som verkligen inte vill ha någon jämn makt- eller resursfördelning i samhället. SVT är med i Svenskt Näringsliv, men säger nej till att visa Stefan Jarls ”Godheten”. Även vår statliga television har en tydlig brunaktigt blå agenda.

Demonstrationer? Torgmöten? Högljudda tal, intellektuella texter, konst och kultur? Det är enormt svårt; propagandamaskinen är alltid ett steg före oss, de definierar och värderar ords betydelse och legitimitet. Den rigorösa kontrollen av våra associationer och hur vi upplever språket gör att ord saknar den handlingskraft de borde ha.

Förhoppningsvis lyckades den här texten ändå bidra med ökad förståelse. Varken jag eller någon annan – så vitt jag vet – inom den utomparlamentariska vänstern vill göra det sämre för dig, så vida du inte heter typ Wallenberg. Det handlar inte om ett förakt mot demokratin som styrsätt, utan mot de former vår moderna demokrati antagit.

***

I dag är det EU-val. Trots mina ”antidemokratiska” tendenser ska jag asa mig iväg till valurnan (även om jag kommer ha en fadd smak i munnen när jag går hem). För mig har det funnits tre primära partier att i så fall rösta på, alla med ett underliggande intresse för att stoppa samtliga eller några av de dehumaniserande förloppen. Feministiskt intiativ förespråkar att matriarkala värderingar får samma samhällsinflytande som de patriarkala, vilket åtminstone skulle hämma fokuset på destruktiv konkurrens människor emellan. Piratpartiet fokuserar på frågor om integritet och censur, vilket skulle sätta käppar i hjulet för övervaknings- och propagandasamhället. Vänsterpartiet uttalar sig ofta och tydligt kritiskt gentemot det ökande korporativa inflytandet, avdemokratiseringen och skapandet av den fattiga samhällsklassen.

Efter att ha kliat mig i skägget länge och väl, vägt olika för- och nackdelar och försökt urskilja om någon röst skulle kunna ha reell demokratisk betydelse – vilket är tveksamt i pyramidstrukturen EU – så har jag till sist valt att rösta på Vänsterpartiet av en huvudsaklig anledning: man vill stoppa TTIP, det transatlantiska frihandelsavtalet, är en korporativ kupp, en avtalsbunden avdemokratisering som kommer att skyddas av vålds- och propagandaapparaten. Att sätta stopp för det avtalet är av yttersta vikt ifall vi önskar att rådande världsförlopp byts ut mot sådana som gagnar mänskligheten som helhet.

Annonser

3 kommentarer

Filed under Mitt Lund

3 responses to “Är det verkligen jag som är antidemokrat?

 1. Där satt den igen. Men ALLT ser inte hopplöst ut. Snart vänder det!

  • Lerkot

   Ok; tackar för den informationen.

   Även om avsikten varit slug och dålig ligger det emellertid en sanning i det – privilegierade grupper låter sig inte kritiseras, oavsett religion, etnicitet eller ideologi.

   Men jag har ännu inte läst Voltaire och därför gick jag i fällan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s