Kategoriarkiv: Biografer

Tankar om en ny Filmstad i Lund

Ett av 90-talets största projekt i Lund var byggandet av Filmstaden, som invigdes 10 december 1993. Dessförinnan hade kommunen lagt mycket pengar på att renovera innergårdar kring Västra Mårtensgatan, pengar som till stor del får anses bortkastade med tanke på hur mycket plats den nya utbyggnaden krävde. Sveriges äldsta biosalong, Skandia från 1919, fick sällskap av ytterligare sju salonger – alla döpta efter biografer som tidigare funnits i staden.

Förhoppningen var, får vi anta, att det nya biopalatset skulle mätta stadens behov lång tid framöver. Kanske räknade man inte med att lundaborna skulle uppskatta förändringen i den grad man faktiskt gjorde. Sedan 1993 har antalet biobesök per invånare i Lund ökat stadigt och staden är nu en av de biografvänligaste i landet. 2009 gick lundaborna i genomsnitt på bio 5,7 gånger, sjunde mest i landet och överlägset i jämförelse med de andra lite större städerna.

Efter att Royal stängde tidigare i år uttalade sig SF genast om att man behövde fler salonger i Lund. Det talades om att bygga ut Filmstaden, bygga nytt eller ”göra något annat”. Kanske var jag dum som trodde att ”bygga nytt” inte innebar en helt ny filmstad, utan en ny mindre biograf. ”Göra något annat” kändes redan då svårtolkat men så här i efterhand vågar jag gissa att det handlade om Kino.

Hur som helst så skrev Sydsvenskan nyligen den här artikeln om att SF vill bygga en ny filmstad i Lund. Att bygga ut det nuvarande huset tycks för krångligt och sanningen att säga är den stora, gamla fina salongen Skandia antagligen något av ett problem SF vill bygga. Det finns någon form av skyldighet att bevara det som finns där – exakt vad man får och inte får göra vet jag inte – men det har medfört problem med att uppgradera tekniken där till vad som i dag är standard. Utåt är man stolta över Skandia men på kontoret är det antagligen något av ett sorgebarn.

Man har pratat om att man tittar på tre platser i Lund där man kan bygga den nya anläggningen, som rimligtvis kommer att vara av sådant format att den inte kommer att kunna placeras på en liten bakgård någonstans. Tio biosalonger tar upp rätt mycket plats.

Vilka platser är det man tittar på då? En av dem är självklar och med all sannolikhet det givna förstaalternativet – Bankgatan. Kommunen har ältat i trettio år om vad man ska göra med den provisoriska park och det oönskade busstorg som finns där. Det har talats om kulturhus, bostäder och annat men visst vore det säkert tacksamt för kommungubbarna om SF pungar upp pengar för att bebygga platsen med något så folkligt som en biograf.

Jag känner emellertid att det är oansvarigt att börja fundera på en ny filmstad blott sjutton år efter att den förra öppnade. De uppoffringar som gjordes i stadsmiljön går på något sätt till spillo. SF har i det här ärendet planerat alldeles för kortsiktigt inledningsvis och borde nu stå sitt kast. Även om det kanske är ekonomiskt ofördelaktigt borde man inrikta sig på att istället starta en mindre biograf som komplement. Man uttalar sig i Sydsvenskans artikel om att det är krångligt att göra om en redan befintlig lokal till biograf. Vad man missar är att det hänt vid ett flertal tillfällen förut. Vad man också missar är att det inte är helt okrångligt att först hitta en plats för en skitstor biograf i Lunds stadskärna och sedan dessutom få bygglov.

Tydligen har man i tolv år försökt få till en filmstad i Helsingborg. Samtliga som känner till detta Lund vet att det inte kommer gå snabbare här. I och för sig så är det kanske klokt att börja kolla redan nu, så att man kan få till det där bygget om en trettio år när det känns mer försvarbart.

Anledningar till varför SF vill bygga nytt
* Man har för få salonger
* Skandia är ett problem
* Lund är redan nu en stark biostad och med det ökande invånarantalet lär det finnas en än större efterfrågan snart nog

Anledningar till varför SF inte borde få bygga en ny filmstad
* Risken finns att man konkurrerar ut Kino
* Skandia är landets äldsta biosalong och har därmed ett kulturhistoriskt värde
* Man har redan gjort stora ingrepp i stadsmiljön och får därmed nöja sig bra mycket längre än sjutton år innan man bygger ytterligare

Det som ändå vore positivt då, i min mening:
* När SF byggt nytt, vad har man då i den nya lokalen? Alldeles riktigt – ett kulturhus. Skandia kan bevaras som filmvisningslokal och de andra salongerna kan byggas om för andra kulturella verksamheter.
* Mer salonger innebär mer film, och det kan väl få ha någonting emot
* Well… det vore minst sagt ett intressant projekt att följa. Nybyggnationer innebär oftast nya idéer.

Om det som nu är Filmstaden blir till kulturhus ställer jag mig bakom SFs jakt efter ett nytt bygge. Annars måste man i min mening straffas för sin mediokra planering och helt enkelt vänta många, långa år. Förnuftigt vore i så fall att ta över någon av de tomma lokalerna i staden och inrätta en mindre kompletteringsbiograf så länge.

Lämna en kommentar

Under Artiklar, Biografer, Krönikor, Kultur

Mejeriets utomhusbio

En förteckning över de filmer som visats på Mejeriets utomhusbio, Bioterassen. Mitt betyg i kursiv stil.

Bioterrassen 2010
Gainsbourg – 4/5
Nowhere Boy – 2/5
Ghost Writer – 2/5
Man on Wire – 5/5
Sin Nombre – 3/5

Bioterrassen 2009
The Wrestler
Brustna omfamningar
Milk
Slumdog Millionaire – 3/5
Mañana

Bioterrassen 2008
No Country for old Men – 4/5
Du Levande
The Darjeeling Limited
Barnhemmet

Lämna en kommentar

Under Biografer, Kultur

Saga, Stora Södergatan 17


Saga, Stora Södergatan 17

1938 – 1972 som Saga
1972 – 1987 som Cinema 1-2-3
1987 – 2006 som Sandrews 1-2-3
2006 – 2010 som Royal

Saga blev Lunds största biograf då den kom och även om det varken var den lyxigaste eller den mysigaste så var den mest moderna, med bra ljudanläggning och en neonskylt med namnet.

Tidslinje
1938
Mogen Mogensen ritar en biograf i Harry Karlssons nybygge Stora Södergatan 17 och Gustaf Löfberg står som ansvarig för biografprojektet. Hans företag Göta Film driver biografen. När den öppnas är det stadens största bio med plats för 521 besökare. Man har även en neonskylt och en ljudanläggning. Premiärfilmen är Full i 17.

1954
Henry ”Hinke” Nilsson börjar på Saga och jobbar där som vaktmästare i 34 år.

1966
Saga får ett nytt innanmäte för att anpassa sig till storbild. Salongen rymmer nu blott 500 istället för 520, men platserna är rymligare.

1967
Sandrew Film & Teater förvärvar biografen. Hjalmar Carlsson blir föreståndare för biografen, vilket gör att han är föreståndare för den största (Saga) och den minsta (Aveny) biografen i Lund.

1972
Sandrews bygger om biografen till en trippelbiograf. Tre salonger i en byggnad med andra ord, ganska ovanligt på den här tiden. Saga bytte namn till Cinema 1-2-3. Cinema 1 hade plats för 227 platser medan Cinema 2 och 3 rymde 71 besökare vardera.

1974
Hjalmar Carlsson pensionerar sig efter 56 år i branschen. Ny föreståndare blir Margit Danielsson.

1975
Gökboet och Cinema slår nytt rekord. Gökboet går över ett år på Cinema och slår därför nytt lundarekord.

1987
Cinema 1-2-3 byter namn till Sandrew 1-2-3.

1998
Sandrews renoverar och tar nu in maximalt 360 (191, 80 och 89) besökare.

2006
Astoria Cinema (som Sandrews senare döpte sin biografkedja till) säljer sina biografer till SF, som ändrar biografens namn till Royal.

2009
Hyresvärden vill renovera byggnaden och höja hyran avsevärt. SF känner att biografen inte längre kan drivas med vinst.

2010
Den åttonde april hålls den sista föreställningen på Royal.

2 kommentarer

Under Biografer

Lunds Biograf-Teater, Stora Södergatan 13


Lunds Biograf-Teater, Stora Södergatan 13

1 april 1905 – 1919 som Lunds Biograf-Teater
23 december 1919 – 1996 som Palladium

Karl Oscar Krantz (1867-1933) öppnade kort efter Ryberg en biograf på Stora Södergatan. Visningstiderna var desamma. Tidigt fick biografen smeknamnet ”Södran” och det var en relativt stor biograf det handlade om, hela 250 sittplatser.

1919 döptes biografen om till Palladium i samband med ett ägarbyte som inträffade då lokalen var nedgången. Svenska Bio ägde redan biografen Regina och tyckte att man gott kunde sälja Biograf-Teatern. Öppningsfilmen den 23 december 1919 var Cecil B DeMilles Kvinnan Gud glömde (1917), en dramatisering av Rider Haggards Montezumas dotter och naturfilmen I paradisets förgårdar.

Efter ombyggnaden hade man både balkonger och en logeavdelning på biografen, en ny företeelse i Lund.

Tidslinje
1905
Karl Oscar Krantz startar Lunds Biograf-Teater

1911
Karl Oscar Krantz säljer Lunds Biograf-Teater till Jens Edvard Kock och Charles Magnussons företag Svenska Bio.

1919
Svenska Bio säljer Lunds Biograf-Teater till Skandinavisk Filmcentral som byter namn på biografen till Palladium. Biografen renoveras även och kan nu inhysa 471 människor fördelat på två salonger.

1929
Palladium börjar i december visa ljudfilm. Henry Kings krigsfilm ”Hennes elddop” är först ut.

1930
Den första svenska ljudfilmen – Säg det i toner – visas på Palladium.

1939
Palladium renoveras för första gången på tjugo år. Hänry Carlsson är arkitekten bakom renovationen.

1969
Palladium koras till ”Smultronställe”, vilket innebar att SF visade mer kvalitetsfilm där än på vanliga biografer. Palladium blev SFs femte Smultronställe och visade lite annorlunda filmer än de vanliga på eftermiddagarna medan man hade den vanliga repertoaren på kvällarna.

1972
Smultonställe-projektet läggs ned då det är ekonomiskt ohållbart.

1977
Palladiums lokaler hotas av rivning. Av detta blir dock inget.

1979
Hoten om Palladiums rivning får ny fart då AB Osbyberg – ägare till fastigheten Glambeck 3 (Palladiums entréhus och visningslokal) – ansökte om rivning. Ärendet beviljades inte. Samtidigt undersöker kommunen möjligheter till en kommunalt ägd biograf, men också detta avslås.

1980
Faran är inte över. Lokalen bjuds ut till försäljning och SF sägs upp på begäran av tilltänkte köparen Lars Danred som drev Carlssons trädgård. Danred planerade att starta diskotek, restaurang och andra aktiviteter i lokalen. Men köpet gick i stöpet och SF fick fortsätta.

Samma år renoveras biografen, som nu har 332 platser.

1982
Palladium piffas upp ytterligare. 1980 rustades entrén upp, nu är det salongernas tur.

1996
Palladium, som på grund av planer på ett stort biografkomplex i Lund inte skötts ordentligt, läggs ner kort efter öppnandet av Filmstaden 1993. Hurvida biovisningarna upphörde 1996 eller året innan har jag ingen information om, men detta är året som anges där jag letat. Biografen var sliten och ansågs överflödig; den ersattes med en restaurang/nattklubb och senare en klädbutik.

5 kommentarer

Under Biografer, Kultur

Biografer

Enstaka visningar
Hotell Ahlström (1899)
AF-Borgens Stora sal (tidigt 1900-tal)
Metodistlokalen (tidigt 1900-tal)
Grand Hotels festsal (tidigt 1900-tal)
Biografen i Automatens byggnad (1907)

Fasta biografer
Lunds Norra Biografteater (1905)
Lunds Biograf-Teater/Palladium (1905-1919/1919-1996)
Lunds Nya Biografteater (1905-1908)
Central-Biograf-Teatern/Biorama/Intima/Rio/Aveny (1907-1933/1933-1934/1934-1939/1939-1941/1941-1973)
Regina (1912-1985)
Skandia Teatern/Filmstaden (1919-1993 / 1993-)
Saga/Cinema/Sandrew/Astoria/Royal (1938-1972/1972-1987/1987-2001/2001-2006/2006-2010)
Reflex/Kino (1936-1993, 1993-)
Södran (1987-)

Lämna en kommentar

Under Biografer, Kultur

Biografen i Automatens byggnad, Stadsparken

Biografen i Automatens byggnad

1 juni 1907 – 15 september 1907

En temporär biograf som låg i restaurangen Automaten, vilken låg i det som ännu inte blivit Stadsparken. Automaten var en restaurang som hade automatiserade saker som nisch, bland annat hade man myntöppningar där man stoppade pengar för att erhålla det man nu ville ha. Häftiga grejer.

1 kommentar

Under Biografer, Kultur

Lunds Norra Biografteater, Clemenstorget 2


Lunds Norra Biografteater, Clemenstorget 2

11 mars 1905 – augusti 1905

Lunds första fasta biograf höll till i den lilla lokal där Matservice numera ligger. Malmöbon Fritz Rydberg startade biografen och hade på vardagar en föreställning varje heltimma mellan 17-22 samt helgdagar mellan 13-17 och 18-22. Nytt program varje vecka!

Tyvärr var biografen bara igång ett par månader. På den tiden låg Clemenstorget minst sagt avsides och enda gången man letade sig dit var för att gå på kreatursmarknad, ett nöje som kanske inte passade alla.

Tidslinje
1905
Invigs och läggs ner

1 kommentar

Under Biografer, Kultur

Grand Hotels festsal


Grand Hotels festsal

Tidigt 1900-tal

Filmförevisare från olika håll och kanter höll ett antal visningar i Grand Hotels festsal under tidigt 1900-tal.

2 kommentarer

Under Biografer, Kultur

Metodistlokalen, Winstrupsgatan 3


Metodistlokalen, Winstrupsgatan 3
Tidigt 1900-tal

Filmförevisare från olika håll och kanter höll ett antal visningar i Metodistlokalen under tidigt 1900-tal.

1 kommentar

Under Biografer, Kultur

Akademiska Föreningens Stora sal


Akademiska Föreningens Stora sal
Tidigt 1900-tal

Filmförevisare från olika håll och kanter höll ett antal visningar i AF-borgen under tidigt 1900-tal.

Man har även i senare tid haft olika filmvisningar i salen men det har ju typ jag också så det är inte så himla spännande egentligen.

1 kommentar

Under Biografer, Kultur